فوربس:

سالانه بیش از ۳۶هزار خودکشی در توسعه یافته ترین کشور دنیا

یک نشریه آمریکایی در گزارش نوشت که خودکشی به یک معضلی تبدیل شده که روزانه جان یکصد آمریکایی را می گیرد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی