سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان

برخورد وزارت ارشاد با نشریه ۹ دی نگران‌کننده است

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان از برخوردهای دوگانه وزارت ارشاد در قبال رسانه‌ها و توقیف نشریه ۹ دی بدون مستندات شفاف و اقناع کننده ابراز نگرانی کرد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی