تصاویر تلفات طاعون در نشخوارکنندگان هفتادقله

طاعون نشخوار کننده های کوچک درمنطقه هفتاد قله استان مرکزی در ۴۵ روز گذشته تا به حال ۳۵۰ راس بزکوهی را تلف کرده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی