رمضانعلی کاوسی:

هر نشاطی که باعث عبور از خط قرمزهای دین شود، نشاط کاذب است

نشاطی که گاهی با اختلاط پسران و دختران مان به بهانه های فرهنگی یا ورزشی کسب می کنیم، نشاط کاذب است. مواظب باشیم و سرمان را زیر برف نکنیم. کمترین گناه در همایش های این چنینی نگاه به نامحرم است. من پیامدهای ناگوار بعدی آن را نادیده می گیرم.

آخرین اخبار

تقویم شمسی