شهرضا در جایگاه نخست تولید نشاء در استان اصفهان قرار دارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: این شهرستان با تولید ۱۲۰ میلیون اصله نشاء در سال، به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در کشور بوده و از این نظر در جایگاه نخست استان قرار دارد.

رئيس توليدات گیاهی جهاد كشاورزي شهرضا:

سالیانه ۸۰ میلیون نشا در گلخانه‌های شهرضا تولید می‌شود

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: سالیانه بیش از هشتاد میلیون انواع نشاء در گلخانه‌های شهرضا تولید می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا عنوان کرد

تولید بالای ۱۰۰ میلیون نشاء در سال در شهرضا/ تأمین نیاز استان‌های جنوبی کشور توسط شهرستان شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: شهرضا با وجود چند مرکز تولید و تکثیر نشاء گیاهی رسالت تامین و توزیع نشاء مورد نیاز استان‌های جنوبی کشور از جمله بوشهر را برعهده دارد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی