واژه‌هایی که بدجور هارمونی دارد

کافی‌ست یک جمله کوتاه بگویند تا با یک دو دوتای ساده، متوجه بشوی برای کم نیاوردن هم که شده باید هر چه در چنته داری رو کنی!اکثر نسل چهارمی ها این‌طورند!

آخرین اخبار

تقویم شمسی