با حضور استاندار اصفهان

نسل سوم تلفن همراه در شهرضا راه‌اندازی می‌شود

رئیس اداره مخابرات شهرضا گفت: با حضور استاندار اصفهان در شهرضا، نسل سوم تلفن همراه ۳G در شهرضا راه‌اندازی می‌شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی