امام جمعه شهرضا:

دنیای استکبار برای ما کاری انجام نمی دهد/ باید با تکیه بر نسل جوان کارها را عملیاتی کنیم

امام جمعه شهرضا گفت: دنیای استکبار برای ما کاری انجام نمی دهد، باید با تکیه بر توان، قدرت و دانش نسل جوان خودمان کارها را عملیاتی کنیم و مشکلات از این مسیر مرتفع می شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرضا:

معرفت امام حسین باید به نسل جوان شناسانده شود

مدیر آموزش و پرورش شهرضا گفت: نسل امروز همانطور که با شور و اشتیاق بر سر و سینه می زند با عشق حسین، باید به معرفت حسین نیز دست پیدا کند.

حسن روحانی در سی و یکمین نشست روسای آموزش و پرورش گفت:

نسل جوان دین باور میخواهیم نه دین نما

رئیس جمهور گفت: معلمان باید نسل جوان را با نشاط، دین باور و نه دین نما، عالم، اخلاقی و مشارکت جو برای تولید، توسعه و تحقیق آینده کشور تحویل جامعه دهند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی