مدیر حوزه مدینه العلم شهرضا:

نسل‌های آینده باید با ابعاد این فتنه بزرگ آشنا شوند

مدیر حوزه مدینه العلم شهرضا گفت: مراسم ۹ دی ماه که در ۶ دی ماه در بیت الاصغر برگزار شد مراسم خوبی بود اما سزاوار بود که ۹ دی ماه هم در جای خود مراسمی در شهرستان برگزار می شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی