فرماندار شهرضا:

به منظور ایجاد آرامش، نشست زیباکلام لغو شد

فرماندار شهرضا گفت: به منظور ایجاد آرامش و جلوگیری از تنش نشست صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران در شهرضا لغو شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی