مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرضا مطرح کرد

ضرورت ایجاد موزه و بازارچه صنایع دستی در شهرضا

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شهرضا گفت: شهرستان شهرضا نیازمند تاسیس موزه و ایجاد و راه اندازی بازارچه صنایع دستی است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی