معاون ستادکل نیروهای مسلح:

تراژدی حقوق بشر آمریکایی،به یک طنز جهانی تبدیل شده است

معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ملت ایران سیاهه دهها سال ظلم و جنایت آمریکایی‌ها را فراموش نکرده و تحت تاثیر محاسبه‌گری‌های خطرناک آنان قرار نخواهد گرفت.

آخرین اخبار

تقویم شمسی