ارائه رسید نژاد پرستانه در یک رستوران آمریکایی

مشتری سیاه پوست رستورانی واقع در نیو اُرلان هنگامی که قصد پرداخت صورتحساب غذای خود را داشت، رسیدی با محتوای توهین نژادی دریافت کرد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی