ادعای ایجاد پایگاه داعش در مرز آمریکا و مکزیک

این سازمان در سایت اینترنتی اش اضافه کرد: گروه دیگری وابسته به داعش در منطقه دیگری در نزدیکی شهر کوچک “پورتو بالوماس” مکزیک فعال بوده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی