هم رزم حاج حسین خرازی:

غیرت ناموسی،غیرت ملی و غیرت مذهبی سه خصلت عمده شهدای دفاع مقدس

حاج احمد شیرانی غیرت ناموسی، غیرت ملی ، میهنی و وطن پرستی و غیرت مذهبی را سه خصلت عمده شهدای دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: شهدا در مقابل سختی ها ایستادند و به استقبال شهادت رفتند.

آخرین اخبار