توزیع مشروب و سی‌دی‌های مستهجن در مدارس/معلمانی که مشتری دانش‌آموزان هستند

در خلال غفلت مسئولین آموزش و پرورش یکی از استان های کشور، تعدادی از دانش آموزان اقدام به توزیع سی‌دی‌های مستهجن و مشروبات الکلی در مدرسه کرده اند.

آخرین اخبار