مسئولان وقت وزارت علوم و دانشگاه تهران بسترساز غائله ۱۸ تیر بودند

یکی از فعالان دانشجویی حاضر در غائله ۱۸ تیر ۷۸ ضمن واکاوی این حادثه گفت: اتحاد ۳ طیف ساده‌لوح، دگراندیش و خائن با دشمن خارجی منجر به فتنه ۱۸ تیر شد.

آخرین اخبار