انهدام شبکه بزرگ «بهایی»قاچاق عینک به دست دستگاه امنیتی کشور

یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق عینک با محوریت عناصر تشکیلات فرقه ضاله بهاییت به دست دستگاه امنیتی کشور منهدم شد.

عرضه عینک سایبورگی/ پنهانی چرت بزنید

پژوهشگران ژاپنی عینکی ساخته اند که می توان با استفاده از آن به طور پنهانی چرت زد در حالی که همگان چشمان باز را پشت عینک می بینند.

آخرین اخبار