شبیه ترین روز به قیامت در پیش است / عید فطر، ندبه دلتنگی در فراق امام عصر

به فرموده امام محمد باقر آرزوی تحقق وعده الهی٬ بهترین پاداش و عیدی است که باید در روز عید فطر از خداوند متعال ٬ آن را درخواست نمود.

آخرین اخبار