نوزاد ۲۰ روزه پس از شکنجه در پارک رها شد

وزاد ۲۰ روزه که پس از شکنجه در بوستان قیطریه تهران رها شده بود، با کمک دو پسر جوان به بیمارستان انتقال و از مرگ نجات یافت.

رئیس سابق موساد:

اپوزیسیون داخلی ایران را ما پرورش دادیم

رییس پیشین موساد هم در مصاحبه‌ای از پرورش نیروهای اپوزیسیون توسط اسرائیل خبر داد و مدعی شد که موساد این کار با “عملیات مخفی” انجام داده است.

آخرین اخبار