رئیس عقیدتی گروه 22 توپخانه شهرضا مطرح کرد؛

حضور موثر ۳ گردان گروه ۲۲ توپخانه ارتش شهرضا در عملیات «الله اکبر»

رئیس عقیدتی سیاسی گروه ۲۲ توپخانه شهرضا گفت: در عملیات الله اکبر یگان‌هایی از لشکر ۱۶ زرهی قزوین لشکر ۹۲ زرهی اهواز، تیپ ۵۵ هوابرد شیراز و ۳ گردان از گردان‌های توپخانه گروه ۲۲ توپخانه حضور داشتند.

آخرین اخبار