مدیر سازمان انتقال خون شهرضا:

با افزایش ۳۰ درصدی از ابتدای امسال اهدای خون به ۲ هزار واحد رسید

مدیر سازمان انتقال خون شهرضا گفت: در سال جاری اهدای خون در شهرضا با ۳۰ درصد افزایش به ۲ هزار واحد رسید.

آخرین اخبار