مدیر آموزش و پرورش شهرضا:

خیران برای ساخت ۵ مدرسه در شهرضا، پیش‌قدم شوند

مدیر اداره آموزش‌وپرورش شهرضا گفت: امسال نزدیک به ۲۶ هزار دانش‌آموز با ۲ هزار نیرو و حدود ۲۰۰ مدرسه داریم که نیاز شدید به ساخت ۵ مدرسه در شهرستان داریم و نیازمند مشارکت خیران در این امر هستیم.

آخرین اخبار