رییس دانشگاه شهرضا:

حفظ اقتدار علمی نظام مشروط به وحدت حوزه و دانشگاه است

رییس دانشگاه شهرضا گفت: وحدت حوزه و دانشگاه و نفوذ مبانی حوزوی در دانشگاه‌ها می تواند در زمینه تربیت دینی نسل جوان و توسعه سبک زندگی اسلامی عملکرد خوبی داشته باشد در کل می توان گفت حفظ اقتدار علمی نظام مشروط به وحدت اصولی حوزه و دانشگاه است.

رییس دانشگاه شهرضا:

دانشجو باید دارای بینش و تحلیل سیاسی قوی باشد

رییس دانشگاه شهرضا گفت: رو دانشجو لازم است «سیاسی‏» بوده و از بینش و تحلیل سیاسی قوی و مشارکت سیاسی سازنده برخوردار باشد ؛ ولی از «سیاست‏بازی‏» و افتادن در دام جنجال های سیاسی و جناحی بپرهیزد.

آخرین اخبار