نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرضا:

افرادی که می خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند خود بایستی نقدپذیر باشند

نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: افرادی که می خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند خود بایستی نقدپذیر باشند.

آخرین اخبار