رئیس ورزش و جوانان شهرضا:

کسب مقام دوم تیم شهرضا در مسابقات بسکتبال لیگ بزرگسالان استان/ پیمان گرامی شناگر شهرضائی به المپیاد ملی راه یافت

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرضا گفت: پیمان گرامی با کسب سه مقام اول در این سه دوره مجوز ورود به المپیاد ملی را ازآن خود کرد.

رئیس ورزش و جوانان شهرضا مطرح کرد

قهرمانی تیم جودو شهرضا در مسابقات قهرمانی اصفهان

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرضا گفت: تیم شش نفره جودو نونهالان شهرضا در مسابقات جودو قهرمانی استان به مقام قهرمانی دست یافت.

آخرین اخبار