رئیس توانبخشی شهید مدرس شهرضا خبر داد

نگهداری ۱۸۰ معلول ذهنی در مرکز توانبخشی شهید مدرس شهرضا

رئیس توانبخشی شهید مدرس شهرضا گفت: توان بخشی شهید مدرس ۴۰۰ نفر معلول ذهنی دختر بالای ۱۴ سال دارد که ۱۸۰ نفر از معلولان ذهنی به صورت شبانه روزی هستند.

آخرین اخبار