چرا کسی به گَرد پایتخت نمی رسد/ زندگی ها را به پایتخت نزدیک کنیم

سری های قبلی سریال پایتخت مورد توجه بسیاری از مخاطبین صدا و سیما قرار گرفته بود ،تا جایی که رهبری پایتخت‌ را اثری ایرانی دانستند.

خمسه: مهاجرتم به آمریکا دروغ ۱۳بود

«علیرضا خمسه» گفت: ما هنرمندان همه دوست داریم در ایران کار کنیم، اگر به کشورهای دیگر می‌رویم، بحث کسب تجربه و ارتقای کاری است.

آخرین اخبار