مدیر حوزه علمیه امام حسین شهرضا:

امروز نظام ما مدیون خون شهدای ۷ تیر و در راس آن شهید بهشتی است

مدیر حوزه علمیه امام حسین(ع) شهرضا گفت: امروز نظام ما مدیون خون شهدای ۷ تیر و در راس آن شهید بهشتی(ره) است.

آخرین اخبار