مار پیتون با خوردن جوجه تیغی خودش را به کشتن داد + تصاویر

یک مار پیتون که یک جوجه تیغی بزرگ را بلعیده بود به سرانجامی تلخ مبتلا شد و هم خودش و هم جوجه تیغی کشته شدند.

آخرین اخبار