نخستین پیامد شکست در جنگ غزه فرمانده نیروی هوایی را دامن گیر کرد

در پی شکست رژیم صهیونیستی در جنگ غزه علیرغم برخورداری از تمام امکانات گسترده نظامی، وزیر جنگ این رژیم فرمانده نیروی هوایی ارتش صهیونیستی را برکنار کرد.

آخرین اخبار