بازداشتهای گسترده در عربستان

منابع آگاه از بازداشت های گسترده در عربستان و حبس خانگی تعدادی از شاهزادگان منتقد سعودی در قبال سیاست خارجی این کشور خبر دادند.

آخرین اخبار