قوی‌ترین مرد در عصر ناصرالدین‌شاه + تصاویر

حاج ابراهیم یزدی، پهلوان اول ایران در عصر ناصرالدین شاه بود که به فرمان او از یزد به تهران آمد و پس شکست حریفان، بازوبند پهلوان اولی را از شاه دریافت کرد.

آخرین اخبار