پشت پرده حذف در حاشیه از آنتن سیما / شکست مدیری از پزشکان یا کیفیت سریال

سریال «در حاشیه» مهران مدیری پس از ۲۷ قسمت از آنتن سیما خداحافظی می‌کند.

آخرین اخبار