دلایل تابناک برای ناکامی اصولگرایان!!

تابناک در ادامه نوشت: شکست اصولگرایی واجب بود؛ واجب تر از نان شب! جریان اصولگرایی باید این نکته را درک کند که نمی‌توان ناکارآمد بود و انتظار داشت، مردم باز هم فوج فوج به سمت آنان حرکت کنند. جریان اصولگرایی درک کند که باید مسئولیت پذیر باشد و پاسخگو. نمی‌تواند تمام قد به حمایت از […]

آخرین اخبار