رهبر حزب کار اسرائیل

دوران نتانیاهو به سر آمده است

رهبر حزب کار رژیم صهیونیستی گفت : دوران نتانیاهو دیگر به سر رسیده است.

آخرین اخبار