یک روزنامه صهیونیستی منتشر کرد

۱۰۷۳ مورد تجاوز جنسی در بین نظامیان اسرائیلی طی یک سال

روزنامه صهیونیستی هاآرتص از ۱۰۷۳ مورد تجاوز جنسی در بین نظامیان این رژیم در سال ۲۰۱۴ خبر داد.

آخرین اخبار