شکایت نورالمالکی به دادگاه قانون اساسی

سخنگوی شورای عالی قضایی عراق گفت: زمان بیشتری برای بررسی شکایت نوری مالکی از رئیس‌جمهور این کشور نیاز است.

آخرین اخبار