معاون آموزشی وزارت علوم

شکایتی از دانشگاه ایرانیان رسما به وزارت علوم ارسال نشده است

معاون آموزشی وزارت علوم درباره شکایت دانشگاه ایرانیان از وزارت علوم گفت: این شکایت را از کانال‌های مختلف شنیده‌ایم، اما هنوز رسما چیزی به ما ابلاغ نشده است.

آخرین اخبار