تبعیض در پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی آشکار و محرز است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌ای به احمد توکلی نماینده مردم تهران گفت: وجود نوعی تبعیض و ترجیح بین شرکت سپید استوار آسیا با سایر شرکت‌ها، آشکار و محرز است.

آخرین اخبار