عکس های جالب از “ببر کوسه” هنگام بلعیدن طعمه

آدام هانلون ۴۶ ساله، عکاس خوش ذوقی است که در سواحل باهاما توانسته از ببر کوسه هنگام بلعیدن طعمه عکس بگیرد.

آخرین اخبار