حوادث در 7 روز؛

شوهرکشی برای ازدواج /محاکمه عامل قتل هولناک استاد زن دانشگاه

دستگیری عامل نخستین قتل سال ۹۳، شوهرکشی شرط ازدواج با پسر جوان، شکارچی زنان در دام پلیس، دستگیری ضارب شهید خلیلی و محاکمه عامل قتل هولناک استاد دانشگاه از مهمترین اخبار حوادث این هفته بود.

آخرین اخبار