حضور گسترده آقایان در شوی لباس خانم ها!

طی هفته گذشته خانه مد ایران از مانتو هایی با پرچم ایران رو نمایی کرده که در این مانتو ها کلمه الله حذف شده است.

آخرین اخبار