فرماندار شهرضا:

نبود نشاط اجتماعی از عوامل اعتیاد است / چرا زنان نباید شوی لباس داشته باشند؟

فرماندارشهرضا نشاط اجتماعی را با بی بندوباری معادل ندانست و گفت: نشاط اجتماعی به عنوان آخرین متد آرایش ها، لباس ها، موسیقی های پاپ و مهمانی های آن چنانی نیست.

آخرین اخبار