رئیس دانشگاه آزاد شهرضا خبر داد؛

تولید صنعتی آنتی فوم‌های خوراکی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا گفت:پس از پنج سال کار تحقیقاتی توسط پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آنتی فوم‌های خوراکی برای مصارف کارخانه های لبنی وارد فاز تولید صنعتی شد.

آخرین اخبار