عباس‌میرزائی

سردار روایت زندگی شهید شوشتری از زبان نوجوانان ایران

عباس میرزائی، کارگردان مستند «سردار» گفت: داریوش رضایی ۱۶ ساله این فیلم را روایت می‌کند. نسل داریوش حتی نمی‌دانند جنگ چیست. آنها زمانی به دنیا آمدند که امام نبود. من می‌خواستم بدانم روایت این آدم‌ها از افرادی مثل شوشتری چگونه است.

آخرین اخبار