مدیرکل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

درخواست غرامت ایران از آمریکا برای تأخیر در تحویل اشیای تاریخی

مدیرکل موزه‌های میراث فرهنگی گفت: ۱۰۸قطعه‌ تاریخی ایران به آمریکا تحویل داده شده بود که به‌خاطر تأخیر در اجرای این شرایط، ایران از آمریکا درخواست غرامت کرد.

۴۰۲ دستگاه بنزی که دخترصدام به عنوان جایزه تعیین کرده بود

رژیم بعثی عراق علیرغم داشتن تجهیزات نظامی پیشرفته به‌ علت ضعف فراوان روحی روانی همواره در به دست آوردن مواضع عملیاتی، متوسل به تعیین جایزه‌های تشویقی می شد. مطلب زیر بیان یکی از این خاطرات است. *** تیرماه ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی غرب (سومار) گردان ۱۹۶ مکانیزه جمعی تیپ یکم لشکر ۸۸ را از خط پدافندی مقابل ارتفاع […]

آخرین اخبار