مدیر جهاد کشاورزی شهرضا:

در آینده‌ای نزدیک شهرک گلخانه‌ای در شهرضا راه‌اندازی می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: در آینده‌ای نزدیک شهرک گلخانه‌ای در شهرضا راه‌اندازی می‌شود.

آخرین اخبار