شهرضا در یک قدمی انتخابات / تصاویر

حال و هوای تبلیغات انتخاباتی در شهرضا تنها یک روز مانده به برگزاری انتخابات و در آخرین ساعات مهلت تبلیغات رسمی نامزدها

آخرین اخبار