موج استعفای انتخاباتی کشور را فرا گرفت/ پس زدن رای مردم برای جلب رای مردم

نکته جالب توجه اینجاست که بسیاری از استعفا دهندگان، اعضای شوراهای اسلامی شهرهای مختلف بوده اند که با رای مردم به جمع شورای شهری ها پیوسته اند.

آخرین اخبار